Ελληνικά English

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

H energy works αναλαμβάνει για εσάς το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή σε υπαίθριους χώρους εξετάζοντας παράλληλα τη νομοθεσία ώστε να προλαμβάνει πιθανόν αστοχίες και προβλήματα που δύναται να προκύψουν τόσο κατά τη διάρκεια της μελέτης τόσο και της κατασκευής. Επίσης σας παρέχουμε μέσα από τη μεγάλη εμπειρία μας όλα τα εργαλεία στα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ενέργειας.

Για την μελέτη ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παρέχουμε

  • Υπολογισμό και μέτρηση της ετήσιας ηλιακής ακτινοβολίας στην θέση της εγκατάστασης.
  • Εκτίμηση παραγωγής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWp εγκατεστημένης ισχύος Φωτοβολταϊκών (Φ/Β).
  • Αποτύπωση της στέγης ή του οικοπέδου της εγκατάστασης.
  • Προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των Φ/Β στο οικόπεδο ή εγκαταστάσεις σας.
  • Προτεινόμενο ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης Φ/Β συστήματος με των προδιαγραφές υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση της Φ/Β εγκατάστασης ανά kWp σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Best Value for Money).
  • Εξέταση χωροταξίας της περιοχής για την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα μελέτης και κατασκευής.